Geen tweedehands goederen maar ideeën
Containerproject van Stichting Bijlmer Meer Kunst
door Henno Heggenkamp


Wekelijks reizen vanuit Nederland vele containers per schip af naar Tema, de haven van Ghana. Containers vol tweedehands bulk - van auto's, koelkasten en naaimachines, tot computers en kranten. Deze vinden hun weg naar de markten van Ghana en andere landen in West-Afrika. Andersom is er, op grondstoffen als cacao en koffie na, weinig dat vanuit Ghana en omringende landen naar Nederland komt. West-Afrika heeft vele handige werklieden, maar weinig industriële en andere producten waar de West-Europese consument op zit te wachten.

Met dit eenrichtingsvervoer over zee worden ook ideeën getransporteerd. Ideeën over gebruikte en bruikbare goederen, over geld verdienen, kapitalisme en afhankelijkheid van het westen. Tijd voor nieuwe verhoudingen?

De Stichting Bijlmer Meer Kunst is op het idee gekomen om via kunstenaars een nieuw 'handels'contact op te bouwen. Een contact dat openstaat voor confrontaties, provocaties en uitwisseling van oplossingen voor bij de ander gesignaleerde problemen.

Kunstenaars uit Nederland en West-Afrika wordt gevraagd hun 'verhalen' in een container te stouwen. Een container met nieuwe, ideële export-artikelen. Ghana is het eerst aan de beurt, omdat er uit West-Afrika vooral Ghanezen naar Nederland zijn gekomen en het afgelopen jaar werd herdacht dat 300 jaar geleden een Hollandse koopman een Ashanti-koning de hand schudde.

Het Nederlandse kunstenaarsduo Spijker en Splinter zal de eerste container vullen met een viertal rijtjeswoningen uit de polder, op schaal nagebouwd. De woningen met toebehoren moeten iets gaan vertellen over Hollandse gezelligheid, ordening, structuur, design en gezinsleven. In Ghana zal de container een rondrit maken door Accra en Kumasi, waar de inhoud ook zal stranden: de woningen worden 'bijgezet' op een markt. Een filmploeg van het Art College in Kumasi gaat vastleggen wat er daar verder mee gebeurt.

De lege container wordt vervolgens onder handen genomen door bekende Ghanese kunstenaars als Ablade Glover, Kofi Setordji, Glen Turner en Massimo Wanssi. Hun input zal in de Bijlmer een permanente locatie krijgen. In de toekomst voegen zich daar containers uit Togo, Sierra Leone, Kameroen, Nigeria, Senegal enzovoort bij, zodat er een West-Afrikaanse 'handelspost' in Nederland ontstaat. Een op het gebied van verhalende goederen.